CENNIK

1. Rozliczenia rocznego podatku – Self-assesment – dla Samozatrudnionych / Self -employed/ Sole Trader

UWAGA. Cennik obowiązuje do 30/09/2021 Cennik dla umów zawartych/przedłużonych po 30/09/2021

Nasze Biuro oferuje rozliczenia dla samozatrudnionych (self-employed) w kilku wariantach przez co każdy Przedsiębiorca może znaleźć coś dla siebie.

Pakiet oszczędny – dedykowany dla osób mających wiedzę w kwestii rozliczenia podatku ale nie mających możliwości złożenia zeznania podatkowego. Klient samodzielnie oblicza ostateczne roczne przychody, koszty oraz ewentualne zapłacone podatki za dany rok (CIS TAX) na podstawie samodzielnie prowadzonej księgi przychodów i kosztów. Dane przesyła elektronicznie. Rozliczenie dotyczy jednej działalności. Dla przychodu przekraczającego 85000 funtów koszt usługi zostanie powiększony o 40%

 Pakiet standardowy – klient przesyła do Biura skany (lub oryginały) posiadanych dokumentów księgowych w celu zaewidencjonowania ich przez Biuro w księdze przychodów i kosztów oraz dokonania rozliczenia rocznego. Rozliczenie dotyczy jednej działalności. Dla przychodu przekraczającego 85000 funtów koszt usługi zostanie powiększony o 40%

 Pakiet miesięczny – bieżąca obsługa prowadzonej działalności na podstawie przesyłanych okresowo (co miesiąc) do Biura dokumentów. Obejmuje prowadzenie księgi przychodów i kosztów, podawanie miesięcznych wyników finansowych, roczne rozliczenie oraz w zależności od potrzeb wystawianie faktur, obsługę pracowników, rozliczanie VAT. Umowa roczna. Zaliczkowa płatność miesięczna. Ostateczne naliczenie kosztu usługi następuje na koniec roku podatkowego. Dla przychodu przekraczającego 85000 funtów koszt usługi zostanie powiększony o 40%

Pakiet oszczędny Pakiet standardowy Pakiet miesięczny
Roczne rozliczenie/Self-assesment/CIS* TAK TAK TAK
Wykreowanie i podliczenie Księgi rachunkowej** NIE TAK TAK
Wystawianie faktur*** NIE NIE OPCJA
Obsługa Pracowników Payroll**** NIE NIE OPCJA
Obsługa VAT***** NIE NIE OPCJA
Koszt usługi Od £49 Od £70 od £8 – płatne zaliczkowo od pierwszego miesiąca
* – każde dodatkowe zródła dochodu (P45/P60, wynajem, dywidenda, z zagranicy itp.) – £10 od źródła dochodu
** – do 48 dokumentów księgowych (faktur, rachunków, paragonów wymagających analizy) rocznie; powyżej dopłata £1/szt
*** – pierwsze 12 faktur rocznie £24; każda następna £3/szt
**** – ewentualna jednorazowa opłata rejestracyjna £30; za każdy wystawiony payslip/P45/P60 – od £10/szt .
***** – ewentualna jednorazowa opłata rejestracyjna £30; za każde rozliczenie £45

Usługi jednorazowe:
Rozliczenia Partnership – koszt do indywidualnej wyceny.
Rejestracja self-employment/partnership/CIS – £30
Rejestracja jako pracodawca – £30
Rejestracja VAT – £30
Inne (w tym porady) - od £5 (koszt do indywidualnej wyceny)

Listy wypłat pracowników – Payroll
Dla jednego pracownika                          – koszt -10 funtów za każdy Payslip/P45/P60
Dla od dwóch do pięciu pracowników – koszt – 9 funtów za każdy Payslip/P45/P60
Dla powyżej pięciu pracowników          – koszt – 8 funtów za każdy Payslip/P45/P60

Cennik obowiązuje do 30/09/2021

2. Roczna obsługa Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – Ltd Companies, Limited Companies

UWAGA. Cennik obowiązuje do 30/09/2021 Cennik dla umów zawartych/przedłużonych po 30/09/2021

Nasze Biuro oferuje obsługę Spółek Limited (Ltd) w kilku pakietach:

Pakiet prosty – prowadzenie księgi rachunkowej wraz z rocznym rozliczeniem Spółki. Przesłanie dokumentacji do Companies House – Confirmation Statement i Annual Account oraz do HMRC rozliczenia podatku – CT600. Naliczenie ewentualnych dywidend i rozliczenie Dyrektora Spółki.

Pakiet pracowniczy – prowadzenie księgi rachunkowej wraz z rocznym rozliczeniem Spółki. Przesłanie dokumentacji do Companies House – Confirmation Statement i Annual Account oraz do HMRC rozliczenia podatku – CT600. Naliczenie ewentualnych dywidend i rozliczenie Dyrektora Spółki. Prowadzenie listy wypłat pracowników – Payroll. W ciągu roku podatkowego pakiet może zostać rozszerzony o rozliczenia podatku VAT. Opcjonalnie można zamówić usługę wystawiania faktur.

Pakiet VAT – prowadzenie księgi rachunkowej wraz z rocznym rozliczeniem Spółki. Przesłanie dokumentacji do Companies House – Confirmation Statement i Annual Account oraz do HMRC rozliczenia podatku – CT600. Naliczenie ewentualnych dywidend i rozliczenie Dyrektora Spółki. Rozliczenia podatku VAT. W trakcie roku podatkowego pakiet może zostać rozszerzony o prowadzenie listy wypłat pracowników – Payroll. Opcjonalnie można zamówić usługę wystawiania faktur.

Pakiet prosty Pakiet pracowniczy Pakiet VAT
Roczne rozliczenie Spółki + księga rachunkowa * TAK TAK TAK
Rozliczenie roczne Dyrektora** TAK TAK TAK
Companies House (Confirmation Statement, Annual Account) TAK TAK TAK
Obsługa Pracowników/Payroll*** NIE TAK OPCJA
Rozliczenia VAT**** NIE OPCJA TAK
Wystawianie faktur ***** OPCJA OPCJA OPCJA
Koszt usługi Od £50pm Od £60pm Od £80pm

 

* – do 48 dokumentów księgowych (faktur, rachunków, paragonów wymagających analizy) rocznie; powyżej dopłata £1/szt

** – Dla jednego Dyrektora nie posiadającego innego źródła dochodu (następny Dyrektor lub dodatkowe źródła dochodu – do negocjacji)

*** – jednorazowa opłata rejestracyjna £30; za każdy wystawiony payslip/P45/P60 – od £10

**** – jednorazowa opłata rejestracyjna £30; za każde rozliczenie £45

***** – do 12 faktur rocznie £30; powyżej £3/szt

Usługi inne:
Rejestracja LTD -£60
Rejestracja CIS – £30
Obsługa CIS - dodatkowo £5 za osobę miesięcznie
Rejestracja jako pracodawca – £30
Rejestracja VAT – £30
Inne (w tym porady) - od £5 (koszt do indywidualnej wyceny)

Listy wypłat pracowników – Payroll
Dla jednego pracownika                          – koszt -10 funtów za każdy Payslip/P45/P60
Dla od dwóch do pięciu pracowników – koszt – 9 funtów za każdy Payslip/P45/P60
Dla powyżej pięciu pracowników          – koszt – 8 funtów za każdy Payslip/P45/P60

Cennik obowiązuje do 30/09/20213. Wirtualne Biuro – wynajem adresu

Nasze Biuro oferuje usługę wynajmu adresu rejestracyjnego Spółki Ltd i techniczny adres zamieszkania Dyrektora:

Pakiet ekonomiczny – Udostępnienie adresu dla Spółki i/lub Dyrektora. Przyjęcie korespondencji z Companies House i HMRC, zeskanowanie i przesłanie na wskazany adres mailowy. Bezpieczne zniszczenie otrzymanej papierowej korespondencji. Umowa roczna. Opłata za rok z góry.

Pakiet Premium – Udostępnienie adresu dla Spółki i/lub Dyrektora. Przyjęcie korespondencji z Companies House i HMRC, zeskanowanie i przesłanie na wskazany adres mailowy. Przesłanie otrzymanej papierowej korespondencji pocztą/kurierem na wskazany adres w Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja,Walia, Irlandia Północna). Umowa roczna. Opłata za rok z góry.

Pakiet Premium Plus – Udostępnienie adresu dla Spółki i/lub Dyrektora. Przyjęcie korespondencji z Companies House i HMRC, zeskanowanie i przesłanie na wskazany adres mailowy. Przesłanie otrzymanej papierowej korespondencji pocztą/kurierem na wskazany adres poza granicami Wielkiej Brytanii. Umowa roczna. Opłata za rok z góry.

Pakiet ekonomiczny Pakiet Premium

Pakiet Premium Plus

Spółka LTD £120 £140 £180
Dyrektor, sekretarz  – za osobę £40 £50 £80

 

Cennik obowiązuje do 30/09/2021