CENNIK

1. Obsługa Samozatrudnionych / Self -employed / Sole Traders i roczne rozliczenia podatkowe – Self-assessment

Nasze Biuro oferuje obsługę i rozliczenia dla samozatrudnionych (self-employed) w kilku wariantach przez co każdy Przedsiębiorca może znaleźć coś dla siebie.

Pakiet EKSPRES – dedykowany dla osób mających wiedzę w zakresie prowadzenia księgi przychodów i kosztów ale nie mających możliwości złożenia zeznania podatkowego (self-assessment) w HMRC. Klient samodzielnie oblicza roczne przychody, koszty na podstawie samodzielnie prowadzonej księgi przychodów i kosztów. Dane przesyła elektronicznie. Rozliczenie dotyczy jednej działalności.

 Pakiet STANDARD – dedykowany do standardowych rocznych zeznań podatkowych (self-assessment). Przedsiębiorca przesyła do Biura skany (lub oryginały) posiadanych dokumentów księgowych w celu zaewidencjonowania ich przez Biuro w księdze przychodów i kosztów oraz dokonania rozliczenia rocznego. Rozliczenie dotyczy jednej działalności. Dla przychodu przekraczającego 85000 funtów koszt usługi zostanie wyceniony indywidualnie.

 Pakiet miesięczny – dedykowany dla Przedsiębiorców  oczekujących bieżącej obsługi księgowej – częstych zapytań i konsultacji; obsługi w zakresie VAT; zatrudniających pracowników; posiadających znaczą ilość miesięcznych transakcji. Obejmuje nielimitowaną liczbę zapytań i konsultacji, prowadzenie księgi przychodów i kosztów na podstawie przesyłanych okresowo (co miesiąc) do Biura dokumentów, podawanie miesięcznych wyników finansowych, roczne rozliczenie podatkowe oraz zależności od potrzeb obsługę pracowników, rozliczanie VAT. Umowa roczna. Zaliczkowa płatność miesięczna. Ostateczne naliczenie kosztu usługi następuje na koniec roku podatkowego. Dla przychodu przekraczającego 85000 funtów koszt usługi zostanie wyceniony indywidualnie.

Pakiet EXPRES Pakiet STANDARD Pakiet miesięczny
Roczne rozliczenie
/Self-assessment*
TAK TAK TAK
Wykreowanie i podliczenie
Księgi rachunkowej**
NIE TAK TAK
Obsługa Pracowników
Payroll***
NIE NIE OPCJA
Obsługa VAT**** NIE NIE OPCJA
Koszt usługi Od £50 Od £75 od £16
płatne zaliczkowo
od pierwszego miesiąca
* – każde dodatkowe źródła dochodu (P45/P60, wynajem, dywidenda, z zagranicy itp.) – £10 od źródła 
dochodu (niedostępne w pakiecie Ekspres); CIS - cena ustalana indywidualnie.
** – do 30 dokumentów księgowych (faktur, rachunków, paragonów, płatności bankowych); 
powyżej dopłata £20 za każde rozpoczęte 30 sztuk (patrz wyjaśnienie poniżej).  
*** – naliczenie wynagrodzenia, wystawienie i przesłanie payslipa/P45/P60 – od £10 (uzależnione od ilości pracowników)
**** – obsługa i przygotowanie deklaracji VAT - £30 miesięcznie
Usługi jednorazowe:
Rozliczenia Partnership – koszt do indywidualnej wyceny.
Rejestracja/wyrejestrowanie działalności self-employment/partnership/CIS – £35
Rejestracja/wyrejestrowanie działalności jako pracodawca – £35
Rejestracja/wyrejestrowanie VAT – £35
Zwrot nadpłaconego podatku - od £40
Apelacja od decyzji o nałożeniu kar - £30 + 15% anulowanej kwoty kary
Marriage  Allowance - £30 + 15% naliczonej kwoty
Inne (w tym porady) - od £5 (koszt do indywidualnej wyceny)

 Listy wypłat pracowników – Payroll
Dla jednego pracownika                          – koszt -10 funtów za każdy Payslip/P45/P60

Dla od dwóch do pięciu pracowników – koszt – 9 funtów za każdy Payslip/P45/P60

Dla powyżej pięciu pracowników          – koszt – 8 funtów za każdy Payslip/P45/P60

 


Koszt przygotowania rozliczenia self-assessment:

Cena jest uzależniona od ilości transakcji przychodowych i kosztowych, które zostaną

zaksięgowane w ramach rozliczenia self-assessment. Jako transakcję należy rozumieć każdy

rachunek, paragon lub płatność bankowa. Dla przykładu: Pan Jacek wystawia co miesiąc

fakturę gotówkową dla firmy A i dodatkowo otrzymuje na konto bankowe stałą kwotę od firmy B.

Co miesiąc ma pobieraną z konta bankowego opłatę za telefon i robi zakupy w dwóch sklepach

otrzymując z każdego paragon. Oznacza to, że Pan Jacek ma dwie transakcje przychodowe i trzy kosztowe.

Cennik obowiązuje dla umów zawartych/przedłużonych po 30/09/2021

2. Roczna obsługa Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – Ltd Companies, Limited Companies

Nasze Biuro oferuje obsługę Spółek Limited (Ltd) w kilku pakietach:

Pakiet prosty – prowadzenie księgi rachunkowej wraz z rocznym rozliczeniem Spółki – CT600 – w Urzędzie Podatkowym (HMRC). Przesłanie dokumentacji do Companies House – Confirmation Statement i Annual Account. Naliczenie dywidend dla Udziałowców. Miesięczna  opłata odnosi się do 12-sto miesięcznego roku obrotowego. Przy zmianie zakresu usług wysokość opłaty może ulec zmianie.

Pakiet pracowniczy – prowadzenie księgi rachunkowej wraz z rocznym rozliczeniem Spółki – CT600 – w Urzędzie Podatkowym (HMRC). Przesłanie dokumentacji do Companies House – Confirmation Statement i Annual Account. Naliczenie dywidend dla Udziałowców. Prowadzenie listy wypłat pracowników – Payroll. W ciągu roku podatkowego pakiet może zostać rozszerzony o rozliczenia podatku VAT. Miesięczna  opłata odnosi się do 12-sto miesięcznego roku obrotowego. Przy zmianie zakresu usług wysokość opłaty może ulec zmianie.

Pakiet VAT – prowadzenie księgi rachunkowej wraz z rocznym rozliczeniem Spółki – CT600 – w Urzędzie Podatkowym (HMRC). Przesłanie dokumentacji do Companies House – Confirmation Statement i Annual Account. Naliczenie dywidend dla Udziałowców. Kwartalne rozliczenia podatku VAT. W trakcie roku podatkowego pakiet może zostać rozszerzony o prowadzenie listy wypłat pracowników – Payroll. Miesięczna  opłata odnosi się do 12-sto miesięcznego roku obrotowego. Przy zmianie zakresu usług wysokość opłaty może ulec zmianie.

Pakiet prosty Pakiet pracowniczy Pakiet VAT
 Księga rachunkowa * TAK TAK TAK
Roczne rozliczenie Spółki -CT600 TAK TAK TAK
Naliczenie dywidend TAK TAK TAK
Companies House (Confirmation Statement, Annual Account) TAK TAK TAK
Obsługa Pracowników/Payroll** NIE TAK OPCJA
Rozliczenia VAT*** NIE OPCJA TAK
Koszt usługi Od £50pm Od £60pm Od £80pm

* – do 30 dokumentów księgowych miesięcznie (faktur, rachunków, paragonów wymagających analizy); powyżej dopłata £20 za każde rozpoczęte 30szt – transakcje w walucie innej niż funt brytyjski liczone są podwójnie: patrz wyjaśnienie poniżej.

** – za każdy wystawiony payslip/P45/P60 – od £10 – patrz wyjaśnienie poniżej

*** –  za każde kwartalne rozliczenie £90

 

Usługi:
Rejestracja/wyrejestrowanie spółki LTD - £65
Rejestracja contractor CIS – £35
Rejestracja jako pracodawca – £35
Rejestracja VAT – od £35
Confirmation statement - od £35
Roczne rozliczenie podatkowe CT600, Annual Account (bez bookkeeping'u) - £250
Roczne rozliczenie podatkowe CT600, Annual Account (spółka dormant/nieaktywna) - £150
Self-assessment Dyrektora - od £75
Inne (w tym porady) - od £10 (koszt do indywidualnej wyceny)

 

Listy wypłat pracowników – Payroll
Dla jednego pracownika/dyrektora -10 funtów za każdy Payslip/P45/P60
Dla powyżej sześciu pracowników/dyrektorów – 9 funtów za każdy Payslip/P45/P60
Obsługa CIS - £10 za osobę miesięcznie

Cennik obowiązuje dla umów zawartych/przedłużonych po 30/09/2021

 

Koszt prowadzenia bookkeeping'u:
Cena jest uzależniona od ilości transakcji przychodowych i kosztowych, które zostaną zaksięgowane w księgach rachunkowych.
Jako transakcję należy rozumieć każdy rachunek, paragon lub płatność bankowa. 
Dla przykładu:
Firma TOM LTD wystawia co miesiąc fakturę gotówkową dla firmy A i dodatkowo otrzymuje co tydzień na konto bankowe stałą kwotę od firmy B.
Dodatkowo otrzymuje comiesięczną zapłatę w "Euro" za usługi od kontrahenta z Austrii.  
Co miesiąc ma pobieraną z konta bankowego opłatę za telefon i robi zakupy w dwóch sklepach otrzymując z każdego dwie faktury miesięcznie.
Oznacza to, że do zaksięgowania jest siedem transakcji przychodowych i pięć kosztowych.