Apelacja kar nałożonych przez HMRC

Dziękujemy za zainteresowanie się naszą ofertą i okazane zaufanie. Aby nasze Biuro mogło wykonać usługę uzyskać od Państwa niezbędne do tego dane. Poniższy formularz pozwala pozwala przesłać podstawowe dane konieczne do dalszych działań. 

Przed rozpoczęciem proszę przeczytać uważnie.
Na podstawie danych zawartych w formularzu nasze Biuro rozpocznie procedurę Apelacji nałożonych na Państwa przez HMRC kar. W trakcie może być koniecznym przeprowadzenie dodatkowych czynności nie będących częścią tej procedury a niezbędnych do złożenia Apelacji. Przygotowana dokumentacja jest przesyłana do HMRC gdzie po rozpatrzeniu podejmowana jest decyzja. Nasze Biuro ma szpływu na podejmowane przez HMRC decyzje i nie może podlegać żadnym roszczeniom z tego tytułu.

Wynagrodzenie naszego Biura za usługę „Apelacja kar nałożonych przez HMRC” oparta jest na zasadzie no win, no fee. Nie dotyczy czynności nie będących częścią tej procedury a niezbędnych do złożenia Apelacji. Wysoskość wynagrodzenia określona jest w cenniku usług.
Przesłane danych w poniższym formularzu oznacza zawarcie umowy z naszym Biurem.

Otzymane dane niezwłocznie zaczniemy  przetwarzać. Dane te są zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa i będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności i zasadami prawa. Proponujemy zapoznać się z zasadami Polityki Prywatności oraz z Umową o świadczenia usług.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości – użyj formularza na stronie Kontakt
Please verify that you are not a robot.