Podatkowa Ulga małżeńska – Marriage Allowance

Dziękujemy za zainteresowanie się naszą ofertą i okazane zaufanie. Prosimy uzupełnić poniższy formularz danymi i przesłać do nas. Niezwłocznie zaczniemy  je przetwarzać i skontaktujemy się aby sfinalizować usługę. Dane te są zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa i będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności i zasadami prawa. Proponujemy zapoznać się z zasadami Polityki Prywatności i Umową o świadczeniu Usługi.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości – użyj formularza na stronie Kontakt

Przed rozpoczęciem prosimy przeczytać uważnie.

Na podstawie danych zawartych w formularzu nasze Biuro przygotuje wniosek do HMRC o rejestrację i naliczenie Ulgi Małżeńskiej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku HMRC pisemnie poinformuje w jakiej formie zostanie udzielona Ulga Małżeńska. Może być udzielona w formie pieniężnej (czek/przelew) lub nie pieniężnej (zmiana kodu podatkowego określającego wysokość kwoty wolnej od podatku).

Koszt usługi to jedynie 19 funtów – gdy nasze Biuro przygotuje tylko wniosek – płatne po jego przygotowaniu bezpośrednio przed przesłaniem wyników testu, na podstawie faktury. Dodatkowo, absolutnie gratis, wraz z wynikiem testu prześlemy ogólną poradę dotyczącą Twojego przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnych działań związanych z IR35.

Dla Klientów naszego biura cała ta usługa jest bezpłatna.

Pojęcia używane na potrzeby testu:

Klient końcowy – firma lub osoba dla której faktycznie wykonujesz pracę/usługi. Jeśli pracujesz przez pośrednika (agencję) zapytaj kto dla Ciebie w świetle umowy jest klientem końcowym.

Stan faktyczny – zbiór wszystkich działań podejmowanych faktycznie w Twojej firmie w związku ze świadczeniem pracy/usług dla klienta końcowego. Dla HMRC stan faktyczny jest bardziej istotny niż stan wynikający z podpisanych umów i porozumień.

Zastępca – osoba która każdorazowo i natychmiastowo może Ciebie zastąpić w wykonaniu pracy/usług na rzecz klienta końcowego – spełnia wszelkie obowiązujące Ciebie kryteria a za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie od Ciebie. Nie pracuje/współpracuje na stałe z klientem końcowym w ramach innych umów i porozumień.Please verify that you are not a robot.